Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český svaz metané

ČSM (Český svaz metané)
Počátky organizované metané v Čechách sahají do let 1964 až 1966, kdy společně se sportovci rakouských klubů LIV Auberg Linz a Austria Tabak Linz byla uspořádána exhibiční utkání v Českých Budějovicích a v Písku. Televizní šot a ohlas v tisku přinesl zvýšený zájem o tento sport a začaly vznikat první zárodky oddílů a organizací. Prvními propagátory byli p. Oswald Jaroš z Lenory, p. Ota Beran, bývalý šéf jihočeské tělovýchovy a dále pak p. Stanislav Bečvář z Č. Budějovic, který se s metanou setkal během vojenské služby v letech 1957-58 na Šumavě. Prvním úředně ustaveným oddílem byl v roce 1965 oddíl metané při TJ Sokol Lenora /okr. Prachatice/ s 36 členy. Na Českobudějovicku v únoru 1966 vznikl oddíl metané při TJ Sokol Nové Hodějovice a v listopadu byl následován oddílem tehdy při ZV ROH v ČSAO Č. Budějovice. Rozvoj metané byl od května 1966 řízen komisí lední metané, ustavené při KV ČSTV. V roce 1968 je založen oddíl Štítkař Č.Budějovice a v roce 1969 vzniká první okresní svaz a to v Č. Budějovicích, a do dění v metané vstupuje další z propagátorů a tahounů organizované metané p. Bedřich Houska ze Včelné /okr. Č. Budějovice/. Během dalších dvou let se poměrně rychle rozrůstal počet oddílů na Strakonicku, Prachaticku, Českokrumlovsku a postupně začaly vznikat svazy dalších okresů, takže v květnu 1971 mohl být založen Krajský svaz lední metané v Č. Budějovicích. Prvním předsedou svazu se stal p. Bedřich Houska.

Na trochu jiné bázi vznikala v polovině 70. let organizační struktura oddílů na Moravě, kde zejména na Přerovsku byly zakládány oddíly na úrovni odborů. Odbory daly i trochu peněz na prvotní vybavení sportovců. Jedním z hlavních iniciátorů na Moravě byl p. František Vrba, který mj. vedl i první založený oddíl v Přerově /říjen 1972/ - TJ. Lokomotiva Přerov. Byl i iniciátorem řady propagačních turnajů na ZS v Přerově, kde mj. v prosinci 1971 startovalo i pět jihočeských ligových družstev s tím, že veřejnost měla možnost vidět a vyzkoušet si, co tento sport obnáší. Jsou k dispozici písemné zmínky o pokusech iniciovat vznik oddílů v podhorských oblastech Slovenska, zejména v B. Bystrici a Popradu, ale tyto pokusy nebyly úspěšné.

Přestože se metaná postupně hrála ještě v dalších krajích - západočeském, jihomoravském a zmíněném severomoravském, nebylo tehdy žádoucí založit celorepublikový sportovní svaz a tím usilovat o přijetí do mezinárodní federace, i když kontakty s řadou funkcionářů IFE už byly navázány a v tehdejším Československu startovala na velkém a prestižním mezinárodním turnaji v metané " O Jihočeský pohár" řada špičkových klubových družstev a medailistů z mezinárodních soutěží. Intervence IFE u tehdejšího vedení ČSTV nebyly úspěšné a tak založení celostátního svazu a přijetí do IFE muselo počkat až do roku 1990. Ostatně tento sport má z bývalých států východního bloku národní svazy pouze v České republice, Maďarsku a teď i v Polsku.
Krajský svaz metané v Č. Budějovicích musel tehdy zastřešovat a organizovat celorepublikové soutěže, ve kterých startovali sportovci ze všech krajů. Převzal tak částečně funkci celorepublikového svazu, samozřejmě s omezenými pravomocemi a finančními prostředky.

Český svaz metané v té podobě, ve které ho dnes známe, byl ustaven až v únoru 1990, byl jako druhý sportovní svaz zaregistrován u MV a následný letní kongres přijal ČSM do řad IFE. Jeho prvním předsedou byl zvolen p.Bedřich Houska. Nynějším úřadujícím předsedou Českého svazu je p. Josef Richter z jihočeských Vodňan. ČSM má v současné době registrováno asi 480 členů ve 22 oddílech čtyř krajů ČR. Z tohoto počtů registrovaných je zřejmé, že se jedná o sport malý a jeho bytí je spojeno s řadou obtíží, publicitou počínaje, přes zajištění státní reprezentace a opatřením peněz na jeho rozvoj konče. S potěšením konstatujeme, že se v posledních letech trochu začínají rozrůstat počty registrací mladých hráčů a hráček do 18 let.

Dříve se říkalo a psalo lední metaná, protože tehdy se jednalo o sport sezónní - zimní a hrál se pouze na ledových plochách, velmi často na přírodním ledě. Dnes už je ale sportem celoročním, protože s postupem vývoje hracího nářadí je možné hrát metanou i na asfaltových nebo betonových plochách. Lední metaná tak vypustila z názvu lední, zkrátila název na metaná a hraje se po celý rok. Jednou z velkých předností tohoto sportu je, že umožňuje provozování prakticky každému bez rozdílu věku.
 

 

Náhledy fotografií ze složky Historie